Opatrovanie v SR

Opatrovanie seniorov na Slovensku

Opatrovanie seniorov na Slovensku

Poskytujeme opatrovateľskú službu pre občanov odkázaných na pomoc, pre seniorov, zdravotne, fyzicky a sociálne hendikepovaných klientov. Služba je založená na vzťahu s ľudmi, ktorým pomáhame uľahčiť a spríjemniť každý bežný deň života.

Klientom poskytujeme:
• odbornú opateru, pomoc a starostlivosť bez nutnosti opustiť rodinné prostredie
• pomoc pre skvalitnenie života bez pocitu osamelosti, s primeranou mobilizáciou ich schopností

Rodinám poskytujeme:
• uľahčenie života v rodine pri zvládaní nepriaznivého stavu ich opatrovaného člena
• posilnenie spolupatričnosti rodiny, s možnosťou prežívať bežný život i rodinné, spoločenské udalosti spolu s opatrovaným členom
• spokojnosť a dobrý pocit z istoty, že o ich člena rodiny je dobre postarané

Prihlásenie