Platové podmienky

Platové podmienky

Platové podmienky

Výška odmeny závisí od Vašich opatrovateľských schopností, jazykových znalostí a od zdravotného stavu opatrovanej osoby.

Výška odmeny je od

40-48 Eur/deň

1200 - 1488 Eur/mesiac

3450 - 4400 Eur/3 mesiace

Táto suma Vám bude pripísaná na účet a je uvádzaná v čistom.

Okrem tejto sumy za Vás platíme odvody počas celej doby platnosti pracovného pomeru.

Cestovné hradíme čiatočne, alebo v plnej výške. Závisí to od individuálnej dohody a spôsobu cestovania.

Ubytovanie a strava sú v rodine zdarma.

Vyplácanie mzdy

Podpisom pracovnej zmluvy sa stávate našim zamestnancom a dostávate od nás každý mesiac dohodnutú výplatu.

Najneskôr do 10-teho nasledujúceho mesiaca Vám bude na účet vyplatená odmena za počet odpracovaných dní v predchádzajúcom mesiaci.

Príklad:
Pracovala ste od 25.03.2016 - 31.03.2016 - 7 dní.
Výplata za týchto 7 dní Vám príde na účet najneskôr do 10.04.2016.

 

Prihlásenie